Logo
Prof. Dr. Zeynep OCAK - İstinye Üniversitesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi
Prof. Dr. Zeynep OCAK
Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi
Mesul Müdür ve Sorumlusu

Biyografi

Prof.Dr. Zeynep Ocak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2001’de mezun oldu. Uzmanlık eğitimini aynı üniversitede 2007 yılında tamamladı. Uzmanlık Tezi “Non-sendromik işitme kayıplarında connexin 26 gen çalışmaları.” üzerineydi. Dr Ocak 2011-2014 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi sorumlusu olarak çalıştı.
2013-2014 yıllarında Japonya’da Center for Genomic Medicine, Saitama Medical University’de Mitokondrial hastalıkların tanı ve tedavi yöntemleri, moleküler genetik teknikler, gen terapisi, hakkında çalışmalarda bulundu. 2013 yılında Tıbbi Genetik ve Genetik hastalıklar Doçenti ünvanı alan Dr Ocak 2014-2017 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Sorumlusu ve mesul müdürü olarak çalıştı. 2015-2016 yılları arasında Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Transplantasyon immünolojisi, Doku Tipleme ve Transplantasyon Merkezinde HLA Doku Tipleme, Flowsitometri ve Transplantasyon hakkında çalışmalarda bulundu. 2017-2019 yılları arasında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Sorumlusu olarak görev yaptı. Avrupa İnsan Genetiği Derneği-European Society of Human Genetics (ESHG) tarafından 2009 yılında Vienna, Austria’da ve 2016 yılında Kyoto, Japonya’da Genç araştırmacı ödüllerini alan Dr Ocak Japonya, Avrupa ve ABD’de çok-merkezli çok sayıda çalışmanın içinde yer almış, pek çok hastalığın genetik nedeninin aydınlatılmasına katkıda bulunmuştur. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanmış yetmişin üzerinde makalesi, çok sayıda kitap bölümü mevcuttur. Araştırma ve ilgi alanları; klinik genetik, kanser genetiği, preimplantasyon genetik tanı, hücre Kültürü, mikroarray, SNParray, aCGH, NGS, epigenetik, dizileme, ekspresyon bazlı çalışmalardır.